Muzeum Diecezjalne w Tarnowie,
1. Dzień Emisji miał miejsce 28 listopada 2020